ရန္ကုန္ရြက္ေလွအသင္း၀င္မိသားစုမ်ားအား ဖိတ္ၾကားျခင္း

28th SEA Games, ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္၊
ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ရြက္ေလွအားကစားအဖြဲ႔သည္၊
၃၁-၀၅-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ( တနဂၤေႏြေန႔ )၊ နံနက္ ၀၈း၂၅ နာရီတြင္
ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွထြက္ခြာမည္ျဖစ္သျဖင့္၊
အဆိုပါရက္ေန႔၊ နံနက္ ၀၆း၀၀ နာရီတြင္၊
ရန္ကုန္ရြက္ေလွအသင္းေနရာ၌၊
ေအာင္ႏိုင္ေရးအလံအပ္ႏွင္းမည့္အစီအစဥ္ရွိပါေသာေၾကာင့္၊
ၾကြေရာက္အားေပးႏိုင္ပါရန္၊ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္