ရန္ကုန္ရြက္ေလွအသင္း၀င္မ်ားသို႔ 27th SEA Games ၊ ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၊ ဆုေပးပြဲႏွင့္ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားျခင္း

27th SEA Games, ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ( ၁၁ ) ရက္မွ ( ၂၀ )ရက္အထိ၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေငြေဆာင္ရွိ  Ngwe Saung Yacht Club ေနရာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ၊ ေငြေဆာင္သို႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ / တည္းခိုၿပီး၊ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လိုသူအသင္း၀င္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ လံုၿခံဳေရးစိစစ္ၾကပ္မတ္မႈမ်ားရွိပါသျဖင့္ တက္ေရာက္မည့္အသင္း၀င္မ်ားသည္ ၃၁-၁၀-၂၀၁၃ ရက္ေန႔၊ ညေန ( ၅ )နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းႏွင့္လူဦးေရစာရင္းမ်ားကို ျဖည့္သြင္းကာ၊ မိမိတို႔ ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသင္းရံုးခန္းသို႔ေပးပို႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

Attention All

The Committee decided not to accept any Private Functions at YSC from 1st  to 25th  December 2013 in preparation for the  27th   SEA Games competition at Ngwe Saung Beach.

2013 Fleet Champions

Yangon Sailing Club

” 2013 Fleet Champions ”

01.   Aung Myin Thu ( Helms )

Naing Latt Tun ( Crew )

Rater Class

02.   Min Thaw Kaung ( MYA – 196 )

Optimist Class

Attention All!

SKYNET Channel will air the MYF Documentary as identified in the schedule below.
Sports 3 Channel—–9:00AM —–24.6.2013(Mon)
Sports 3 Channel—–5:00PM —–25.6.2013(Tue)
Sports 3 Channel—–9:00AM —–30.6.2013(Sun)

“ 2013 Olympic Day Movement Sailing Regatta “

Myanmar Yachting Federation

“ 2013 Olympic Day Movement Sailing Regatta “

Date   :         Jun 22, Jun 23, Jun 29, Jun 30.

Class   :         Rater, Sharpie, Optimist.

Place   :         Inya Lake, Yangon Sailing Club.

Entries will be accepted until the closing date on Jun 16, 2013 ( 17 00 hrs ).

Today, Full Moon Day of Kasone!

@ YSC
Today ~ 24th May 2013 ( Friday ) ~ Full Moon Day of Kasone !
( 1 ) Sailing Activity ~ ” Full Moon Day of Kasone Fleet Race ” at 15 : 25 hrs.
( 2 ) Social Activity ~ ” Monsoon Night Happy Hour ” at 17 : 30 hrs.
Come & Join Us!